• - Đối với chương trình Hưu trí tự nguyện, theo quy định, mỗi Người lao động/Thành viên sẽ có một Tài khoản hưu trí. Quỹ Hưu trí được hình thành từ tập hợp tất cả các Tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên từ các nhóm Hưu trí của Doanh nghiệp.

  - Quỹ hưu trí được quản lý bởi công ty bảo hiểm dưới sự giám sát của cơ quan quản lý là Bộ Tài chính thông qua các quy định nhằm đảm bảo tính an toàn và thận trọng trong hoạt động của quỹ để bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Các quy định của Bộ Tài chính về việc thiết lập và quản lý quỹ hưu trí thông qua các hướng dẫn, thông tư, nghị định, luật liên quan là một hình thức 'bảo hiểm' cho Quỹ hưu trí, bao gồm:

  + Quy định về việc thiết lập và sử dụng quỹ Hưu trí tự nguyện

  + Các quy định chặt chẽ về hoạt động đầu tư của Quỹ hưu trí nhằm hạn chế các rủi ro về đầu tư, đảm bảo tính an toàn và hiệu quả. Hàng năm, công ty bảo hiểm phải có báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ hưu trí cho Bộ Tài chính, sau khi được công ty kiểm toán độc lập xác nhận và sẽ thông báo đến với khách hàng. Hàng năm, Sun Life Việt Nam sẽ gửi báo cáo về tình hình hoạt động của Quỹ hưu trí tự nguyện, trong đó có báo cáo về tình hình đầu tư từ Quỹ hưu trí cho khách hàng được biết.

  + Các yêu cầu tối thiểu về vốn để triển khai sản phẩm hưu trí tự nguyện cũng như các yêu cầu về vốn tối thiểu tương ứng với các mức cam kết với khách hàng. Yêu cầu về vốn tối thiểu có tác dụng như một quỹ dự phòng nhằm đảm bảo khả năng thanh toán của công ty bảo hiểm với các cam kết thực hiện với khách hàng.

  - Về phía công ty bảo hiểm, công ty bảo hiểm đã cung cấp quyền lợi đảm bảo tối thiểu cho Người mua bảo hiểm, nghĩa là trong mọi trường hợp, bất kể tình hình đầu tư của Quỹ hưu trí, công ty bảo hiểm đều cam kết một mức lợi suất đầu tư tối thiểu cho Người mua bảo hiểm. Cơ quan quản lý cũng giám sát và kiểm tra chặt chẽ các cam kết này của công ty bảo hiểm với khách hàng thông qua các báo cáo và các kỳ kiểm tra định kỳ.

 • Theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm, công ty bảo hiểm phải trích lập dự phòng, báo cáo dự phòng và tình hình tài chính của công ty cho Bộ Tài chính theo định kỳ. Khi nhận thấy có rủi ro về khả năng thanh toán, Bộ Tài chính sẽ yêu cầu công ty bảo hiểm phải trình bày giải pháp khắc phục biên khả năng thanh toán như là tăng vốn chủ sở hữu, nâng cao hiệu quả đầu tư, thu hồi những khoản đầu tư có tính chất thanh khoản cao… Bộ Tài chính sẽ giám sát việc thực hiện các yêu cầu trên.

  Trường hợp các giải pháp trên không khắc phục đươc, Bộ Tài chính sẽ đứng ra giải quyết cho công ty bảo hiểm sáp nhập với công ty khác có khả năng thanh toán tốt hơn. Trong mọi trường hợp, Bộ Tài chính sẽ có thể yêu cầu công ty bảo hiểm chuyển giao toàn bộ hợp đồng đang còn hiệu lực đối với khách hàng cho một công ty bảo hiểm khác. Nếu không có công ty nào tiếp nhận chuyển giao thì Bộ Tài chính sẽ chỉ định một công ty đứng ra tiếp nhận sự chuyển giao nói trên.

  Như vậy trong mọi trường hợp quyền lợi khách hàng sẽ được đảm bảo.

 • Sun Life Việt Nam

  Được thành lập vào tháng 03 năm 2013 với tên gọi PVI Sun Life, tiền thân của công ty là liên doanh giữa Công ty Cổ phần PVI và Tập đoàn tài chính Sun Life. Sau khi Tập đoàn Tài chính Sun Life mua tiếp 25% cổ phần từ PVI, qua đó Sun Life gia tăng tỉ lệ sở hữu cổ phần trong Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ PVI Sun Life từ 75 % lên đến 100 %, PVI Sun Life chính thức đổi tên thành Sun Life Việt Nam vào ngày 30/09/2016. Sun Life Việt Nam hướng đến việc cung cấp các giải pháp tài chính giúp khách hàng có được tương lai tương sáng và bền vững.

  Với quyết tâm mang đến cho khách hàng Việt Nam chuỗi kế hoạch tài chính tối ưu để đạt được những mục tiêu gắn với từng giai đoạn của cuộc đời, tháng 04/2014, Sun Life đã giới thiệu sản phẩm Hưu trí PVI Sun Life đến với khách hàng. 

  Sản phẩm này là một kế hoạch tài chính cung cấp cho khách hàng thêm nguồn thu nhập cho những ngày hưu trí. Hiện nay, Sun Life là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực hưu trí tự nguyện.

 • - Hưu trí Sun Life được thiết kế linh hoạt và phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng. Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn mức đóng góp và cách thức chi trả theo Tháng, Quý, Nửa năm và Năm, phù hợp với điều kiện tài chính của từng khách hàng.

  - Sun Life quản lý các nhóm Hưu trí theo tài khoản cá nhân với hình thức ưu việt, nên hệ thống quản lý thông tin của Sun Life giúp giảm thiểu tối đa việc quản lý hành chính cho khách hàng Doanh nghiệp. 

  - Đội ngũ nhân viên của Sun Life Việt Nam được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước. Mỗi phòng ban đều có các chuyên gia đến từ các nước Canada, Hongkong, Philippines hỗ trợ về mặt kỹ thuật và nghiệp vụ.

  -  Hưu trí của Sun Life được thiết kết nhằm hướng đến việc tối đa hóa giá trị tích lũy cho Giá trị tài khoản hưu trí của khách hàng. 

 • Để tham gia Hưu trí Sun Life:

  Doanh nghiệp:

  - Là Doanh nghiệp được thành lập và đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam tại thời điểm tham gia chương trình.

  Người lao động/Thành viên:

  - Là nhân viên có Hợp đồng lao động với Doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam và Doanh nghiệp đó có Hợp đồng hưu tri với Sun Life;

  - Là cá nhân đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam tại thời điểm tham gia chương trình;

  - Từ 16 đến 54 tuổi đối với Nữ và từ 16 đến 59 tuổi đối với Nam hoặc theo thỏa thuận khác với bên mua bảo hiểm nhưng không vượt quá 70 tuổi

 • -  Hưu trí Sun Life được thiết kế rất linh hoạt nên Người lao động/Thành viên và Doanh nghiệp có thể chủ động lựa chọn mức đóng góp phù hợp với ngân sách của mình. Ngoài ra, mức đóng góp này có thể được điều chỉnh linh hoạt hàng năm.

  - Mức đóng góp tối thiểu khi tham gia Hưu trí Sun Life là 500.000 đồng/người/tháng (tương đương 6.000.000 đồng/người/năm).

 • - Người lao động/Thành viên sẽ được nhận Quyền lợi hưu trí khi đến tuổi về hưu (60 tuổi đối với Nam và 55 tuổi đối với Nữ).

  - Người lao động/Thành viên sẽ được nhận Quyền lợi hưu trí trong vòng 15 năm, theo định kỳ Tháng/ Quý/Nửa năm/Năm tùy theo yêu cầu của Người lao động/Thành viên.

  - Trong trường hợp khi đến tuổi về hưu mà Người lao động/Thành viên vẫn muốn tiếp tục đóng góp thì có thể gia hạn Thời hạn tích lũy đến 70 tuổi và nhận Quyền lợi hưu trí khi kết thúc Thời hạn tích lũy. 

 • Trong trường hợp, Người lao động/Thành viên và/hoặc Doanh nghiệp không còn khả năng đóng góp, Sun Life có hai giải pháp như sau:

  - Trường hợp 1: Nếu Người lao động/Thành viên muốn tiếp tục được bảo vệ trước những rủi ro có khả năng xảy ra, Người lao động/Thành viên sẽ không phải làm bất cứ yêu cầu gì, giá trị tài khoản hưu trí sẽ tự động trừ đi các khoản khấu trừ hàng tháng để chi trả các chi phí bảo hiểm rủi ro và quản lý hợp đồng, đến khi giá trị tài khoản hưu trí không đủ để khấu trừ nữa thì Hợp đồng hưu trí sẽ mất hiệu lực. Trong trường hợp này, Người lao động/Thành viên được hưởng tất cả quyền lợi theo Hợp đồng hưu trí cho đến khi Hợp đồng hưu trí mất hiệu lực.

  - Trường hợp 2: Nếu Người lao động/Thành viên không muốn tiếp tục được bảo vệ trước những rủi ro có khả năng xảy ra, Người lao động/Thành viên có quyền yêu cầu Sun Life tạm đóng tài khoản để duy trì hợp đồng và bảo toàn giá trị tài khoản hưu trí. Trong trường hợp này:

     * Chi phí bảo hiểm rủi ro và quản lý hợp đồng sẽ không bị khấu trừ từ giá trị tài khoản hưu trí, dẫn đến quyền lợi bảo hiểm tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn sẽ không được chi trả nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra.

     * Tài khoản hưu trí vẫn được hưởng lãi ghi nhận và lãi ưu đãi (nếu có).

     * Người lao động/Thành viên vẫn được hưởng quyền lợi hưu trí theo Hợp đồng hưu trí.