Điều khoản & Bảo mật


Điều khoản & Bảo mật


Điều khoản sử dụng


Trang thông tin điện tử này (sau đây gọi là website) thuộc quyền sở hữu và quản lý của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (Sun Life Vietnam). Khi bạn truy cập, sử dụng website này, nghĩa là bạn đã đồng ý với các điều khoản được trình bày ở dưới đây. Vì vậy, Sun Life Việt Nam khuyến nghị bạn đọc kỹ các thông tin sau trước khi tiếp tục sử dụng.


Miễn trừ trách nhiệm


Thông tin trên website này có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.


Sun Life Việt Nam sẽ dùng mọi cố gắng để các thông tin đăng tải trên website này luôn đủ thông tin trung thực, tin cậy. Tuy nhiên, tất cả những thông tin này không được cam đam hoàn toàn chính xác hay ràng buộc trách nhiệm của Sun Life Việt Nam trong việc cập nhật hoặc điều chỉnh các thông tin này. Sun Life Việt Nam cũng không khẳng định hay cam kết mọi nội dung trên website là hoàn toàn đầy đủ, đúng, chính xác và cũng sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự quan ngại nào của quý khách đối với bất kỳ nội dung nào của trang web. Tất cả nội dung của website chỉ mang tính chất thông tin đơn thuần mà không cấu thành một chào mua hoặc bán sản phẩm hay dịch vụ của Sun Life Việt Nam. Các thông tin này mặc dù có thể được dùng cho mục đích ra quyết định của người sử dụng, nhưng người sử dụng website gánh chịu mọi rủi ro từ những các quyết định của mình. Bạn chấp thuận rằng việc sử dụng website bao gồm cả việc chịu rủi ro mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào.


Khi sử dụng website, bạn cũng hiểu rằng Sun Life Việt Nam không chịu trách nhiệm về những hậu quả ngoài ý muốn xảy ra nếu trang web bị gián đoạn, trì hoãn hoặc hư hỏng kéo dài do mất điện, hỏng đường dây điện thoại, hỏng Internet và các tình huống khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của Sun Life Việt Nam.


Hạn chế sử dụng


Việc bạn sử dụng website của Sun Life Việt Nam không có nghĩa là bạn được có bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với website của chúng tôi hoặc nội dung, tư liệu mà bạn đang truy cập, thu thập. Thương hiệu và logo xuất hiện trên trang web này là tài sản của Sun Life Việt Nam và không được sử dụng trên bất kỳ trang web nào khác mà không được Sun Life Việt Nam đồng ý trước bằng văn bản.


Cam kết bảo mật thông tin cá nhân


Bảo mật thông tin khách hàng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Sun Life Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng ở mức cao nhất bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn theo các điều khoản dưới đây:


Khi truy cập vào trang web của Sun Life Việt Nam, chúng tôi sẽ không biết bạn là ai trừ khi bạn đăng ký thông tin của mình. Bạn không cần phải cung cấp thông tin cá nhân để sử dụng trang web của chúng tôi, trừ khi có một đặc tính nào đó yêu cầu điều này. Ví dụ, nếu bạn đang sở hữu một hợp đồng bảo hiểm và muốn truy cập vào tài khoản trực tuyến của mình, bạn cần phải cung cấp thông tin để nhận dạng. Trong những trường hợp này, chúng tôi có những biện pháp và các thủ tục bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân trực tuyến của bạn khỏi việc sử dụng hoặc truy cập trái phép. Những biện pháp bảo vệ này có thể bao gồm:


• Mật khẩu và mã số nhận dạng cá nhân (PINs): Khách hàng chỉ có thể truy cập thông tin tài khoản trực tuyến sau khi cung cấp đầy đủ thông tin nhận dạng và mật khẩu hoặc số PIN. Những thông tin này chỉ có bạn biết, và là một bước quan trọng đầu tiên trong việc bảo vệ thông tin trực tuyến của bạn.

• 128-bit mã hóa: Sun Life Việt Nam sử dụng giao thức Secure Sockets Layer (SSL) để bảo vệ thông tin cá nhân nhận được. Thông tin truyền qua SSL được mã hóa hoặc xáo trộn, để ngăn chặn việc các thông tin liên lạc điện tử bị đọc trái phép.

Chúng tôi cam kết rằng các thông tin cá nhân sẽ được sử dụng dưới sự kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi trái phép nào mà hành vi đó không thuộc trách nhiệm cho Sun Life Việt Nam.


Công cụ thu thập dữ liệu trực tuyến: Cải tiến và đánh giá chức năng và tính hiệu quả của trang web


Giống như nhiều tổ chức khác, đôi khi Sun Life Việt Nam tập hợp các dữ liệu chẳng hạn như địa chỉ IP của bạn cho việc thăm dò trang web - thông tin về số lượng người truy cập mới và trở lại, người truy cập tìm hiểu mục nào của trang Web, thời gian truy cập, vị trí truy cập và các thông tin tương tự. Chúng tôi cũng có thể theo dõi bao nhiêu người truy cập quảng cáo quảng bá sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi xuất hiện trên trang web của các công ty khác. Tất cả các thông tin được thu thập một cách tổng hợp và được sử dụng để cải thiện sự hoạt động và chức năng của trang web, tạo ra một trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng và để đo lường mức độ phản ứng của họ đối với các chiến dịch tiếp thị trên trang web.


Sun Life Việt Nam hoặc các đại lý thay mặt cho Sun Life Việt Nam thu thập thông tin thông qua việc sử dụng cookies và hình ảnh điện tử được biết đến như là web beacons.


Cookies và web beacons là gì?


Cookie là một phần nhỏ của thông tin mà một trang web gửi đến máy tính và được lưu trữ trên ổ cứng của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin được lưu trữ trên cookie để việc truy cập tiếp theo của bạn vào trang web trở nên dễ dàng hơn. Một cookie không thể nhận dạng bạn trừ khi bạn lựa chọn cung cấp thông tin nhận dạng cho chúng tôi. Nếu bạn không muốn nhận cookie, bạn có thể cài đặt cho trình duyệt của mình chức năng cảnh báo trước khi chấp nhận cookies hoặc từ chối bất kỳ lúc nào trình duyệt của bạn thông báo sự xuất hiện của cookies.


Web beacons là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ "pixel tags", "web beacons" hoặc "hình ảnh GIF rõ ràng" được nhúng vào trang web và người sử dụng không thể thấy được. Web beacons được sử dụng cho những mục đích tương tự như cookies, cho phép Sun Life Việt Nam hoặc các đại lý thay mặt cho Sun Life Việt Nam để tổng hợp số liệu thống kê về cách sử dụng trang web, chẳng hạn như bao nhiêu lần một liên kết hoặc một vùng trên trang web được nhấp chuột.


Tất cả các thông tin được thu thập bởi bất kỳ những công cụ theo dõi trực tuyến đều không mang tính cá nhân và không được dùng để kết nối với bất kỳ thông tin nào khác mà có thể nhận dạng bạn trừ khi bạn đăng nhập truy cập ID và mật khẩu hoặc cung cấp thông tin đó cho chúng tôi thông qua cookies thường trú được lưu trên máy tính của bạn.


Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về việc truy cập trang web từ cookies, web beacons và những công nghệ tương tự với Google Analytics hoặc các đại lý khác để phân tích hoạt động trực tuyến trên các trang web cũng như phản hồi với quảng cáo trực tuyến của chúng tôi.


Liên kết với các trang web bên ngoài Sun Life Việt Nam


Để cung cấp cho khách hàng ghé thăm trang web thêm nhiều thông tin có thể hữu ích, trang web của chúng tôi có các liên kết đến các trang web khác không được duy trì bởi Sun Life Việt Nam. Chúng tôi không giám sát quy trình bảo mật trên các trang web của bên thứ ba và không có thẩm quyền đối với họ. Có nghĩa là, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm cho việc thu thập dữ liệu và quy trình thực hiện của các trang web này.


Thu thập thông tin cá nhân của trẻ em


Trang web của Sun Life Việt Nam không hướng vào trẻ em. Trang web của các đơn vị trong hệ thống Sun Life Việt Nam không chủ ý thu thập thông tin từ trẻ em dưới 18 tuổi.


Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể cập nhật và sửa đổi bản cam kết bảo mật thông tin trực tuyến này ở bất kỳ thời điểm nào. Vui lòng xem lại mục này mỗi khi bạn truy cập và/hoặc sử dụng trang web của chúng tôi.


Quy tắc Bảo mật Thông tin khách hàng của Sun Life Việt Nam


Nguyên tắc 1 – Trách nhiệm

Mỗi đơn vị, nhân viên hay đại lý của Sun Life Việt Nam và nhóm các công ty liên kết chịu trách nhiệm quản lý thông tin khách hàng trong thẩm quyền của mình và mỗi đơn vị sẽ chỉ định một hay nhiều người chịu trách nhiệm cho việc tuân thủ bộ Quy tắc này khi thay mặt cho Sun Life Việt Nam trong việc xử lí thông tin khách hàng.


Nguyên tắc 2 – Xác định mục đích

Những mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng sẽ được xác định trước hay tại thời điểm thu thập thông tin.


Nguyên tắc 3 – Chấp thuận

Việc thu thập, sử dụng hay tiết lộ thông tin cá nhân phải được khách hàng biết trước và chấp thuận, ngoại trừ những nguyên nhân liên quan đến luật pháp hay an ninh.


Nguyên tắc 4 – Giới hạn thu thập

Chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết cho những mục đích đã được xác định. Thông tin cá nhân phải được thu thập một cách hợp lý và đúng luật.


Nguyên tắc 5 – Giới hạn Sử dụng, Tiết lộ và Lưu trữ

Thông tin cá nhân sẽ không được sử dụng, tiết lộ hay lưu trữ cho những mục đích ngoài những mục đích mà thông tin được thu thập, trừ khi có sự chấp thuận của khách hàng hoặc theo yêu cầu và cho phép của luật pháp.


Nguyên tắc 6 – Tính chính xác

Thông tin cá nhân phải chính xác, đầy đủ và hiện hành cho những mục đích sử dụng đã được xác định.


Nguyên tắc 7 – Bảo vệ Thông tin

Thông tin cá nhân sẽ được bảo vệ phù hợp với độ nhạy cảm của thông tin.


Nguyên tắc 8 – Tính công khai

Những thành viên của Sun Life Việt Nam và nhóm các công ty liên kết sẽ sẵn sàng cung cấp cho khách hàng những thông tin cụ thể về chính sách và thủ tục liên quan đến việc quản lí thông tin cá nhân của khách hàng.


Nguyên tắc 9 – Truy cập cá nhân

Theo yêu cầu, khách hàng sẽ được thông báo về tình trạng hiện tại của việc sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng và sẽ có quyền truy cập. Mỗi cá nhân có thể kiểm tra sự chính xác và đầy đủ của thông tin và sửa đổi một cách thích hợp.


Nguyên tắc 10 – Xử lí những khiếu nại và kiến nghị của khách hàng

Các cá nhân có thể đưa ra bất kì sự khiếu nại nào liên quan đến việc tuân thủ những nguyên tắc trên với Cán bộ Bảo mật Thông tin khách hàng của chúng tôi.


Chính sách bảo mật thông tin của Sun Life Việt Nam


Tôn trọng quyền bảo mật thông tin của bạn


Trong tài liệu này, bạn và của bạn có nghĩa là bất kỳ cá nhân nào mà chúng tôi thu thập, sử dụng và công khai thông tin cá nhân như được quy định trong chính sách này. Chúng tôi và của chúng tôi có nghĩa là Sun Life Việt Nam và các đơn vị thành viên.


Cam kết bảo vệ quyền bảo mật thông tin của bạn và chính sách của chúng tôi


Để tư vấn cho bạn những sản phẩm chất lượng cao về đầu tư, hưu trí và bảo hiểm và để cung cấp những dịch vụ cho nhu cầu tài chính suốt đời của bạn thì thu thập thông tin cá nhân vế bạn là cấn thiết. Chúng tôi chú trọng đến việc giữ gìn thông tin đã được thu thập, bảo mật và bảo đảm thông tin của bạn.


Chính sách của chúng tôi đưa ra những tiêu chuẩn cao về việc thu thập, sử dụng, công khai và lưu trữ thông tin cá nhân. Chính sách bảo mật thông tin của Sun Life Việt Nam được bổ sung bởi Quy tắc bảo mật thông tin khách hàng, Bản cam kết bảo mật thông tin trực tuyến và theo thực tiễn và các thủ tục của chúng tôi nhằm quản lý thông tin cá nhân của bạn.


Chúng tôi thu thập, sử dụng và công khai thông tin cá nhân như thế nào


Chúng tôi thu thập như thế nào


Chúng tôi có thể thu thập thông tin của bạn bằng văn bản, điện tử hoặc qua lời nói. Nếu chúng tôi thu thập thông tin của bạn bằng điện thoại, cuộc gọi có thể sẽ được ghi âm cho các mục đích giám sát, cải thiện chất lượng và đào tạo, hoặc nhằm ghi chép thông tin và hướng dẫn của bạn.


Chúng tôi chỉ hỏi bạn những thông tin cần thiết


Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết về bạn, chẳng hạn như thông tin về tài chính, sức khỏe, phong cách sống và thông tin liên lạc từ bạn hoặc người khác với mục đích đã được bạn xác nhận.


Dữ liệu chứa thông tin về bạn được lưu lại với mục đích cung cấp những sản phẩm tài chính, bảo hiểm và đầu tư và các dịch vụ thích hợp với bạn trong suốt cuộc đời.


Chúng tôi sẽ không bán thông tin cá nhân của bạn.


Tại sao chúng tôi cần thông tin của bạn


Chúng tôi cần thu thập thông tin cá nhân của bạn nhằm:

• Hiểu nhu cầu của bạn, sự thích hợp của sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và đánh giá nhu cầu tương lai thông qua các cuộc khảo sát khách hàng, nghiên cứu và phân tích thị trường;

• Xác định điều kiện tham gia của bạn;

• Tiếp tục tư vấn cho bạn và quản lý toàn bộ sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà bạn đang sử dụng phù hợp với các yêu cầu pháp lý;

• Nhận diện bạn và thực hiện chương trình và quy trình quản lý rủi ro nhằm ngăn chặn sự gian lận, các sai sót hoặc sự xuyên tạc; và

• Thực hiện các quy định hoặc yêu cầu hợp đồng được áp dụng cho bạn và Sun Life Việt Nam.


Chúng tôi sẽ yêu cầu sự chấp thuận của bạn


Chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc công khai thông tin cá nhân cho các mục đích đã được chấp thuận của bạn, hoặc theo sự cho phép hoặc yêu cầu của pháp luật.


Sự chấp thuận của bạn có thể được thể hiện bằng văn bản hoặc được ám chỉ và bạn có thể đồng ý thông qua lời nói, điện tử, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền.


Bạn có thể rút lại sự chấp thuận thu thập, sử dụng và công khai thông tin cá nhân vào bất kỳ lúc nào, tùy theo những hạn chế trong hợp đồng và pháp lý và thông báo hợp lý. Tuy nhiên, nếu không có sự chấp thuận của bạn, chúng tôi sẽ không thể cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ bạn yêu cầu.


Chúng tôi sẽ xin sự chấp thuận của bạn trong trường hợp thông tin sức khỏe của bạn được thu thập hoặc công khai.


Trước khi chúng tôi chia sẻ thông tin với bên thứ ba, mà không phải một đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ cần thông tin để thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về cá nhân hoặc tổ chức nào cần thông tin, loại thông tin mà chúng tôi cần chia sẻ với họ và lý do vào thời điểm chúng tôi xin sự chấp thuận hoặc trước khi chúng tôi công khai thông tin.


Bạn có quyền lựa chọn


Chúng tôi sẽ thỉnh thoảng thông báo cho bạn về những sản phẩm tài chính và dịch vụ mà chúng tôi tin rằng sẽ đáp ứng được những nhu cầu thay đổi của bạn. Nếu bạn muốn từ chối nhận những thông tin sản phẩm và dịch vụ này, xin liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại - [84.28] 629 85 888. Nếu bạn yêu cầu loại bỏ thông tin giao dịch của bạn khỏi hồ sơ tiếp thị, chúng tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu trong thời gian sớm nhất.


Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin bạn trong khoảng thời gian nhất định


Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin của bạn theo thời gian hợp pháp và theo yêu cầu của hoạt động cung cấp dịch vụ.


Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn


Chúng tôi chịu trách nhiệm với thông tin của bạn


Chúng tôi chịu trách nhiệm với tất cả thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập, bao gồm những thông tin được chuyển đến nhà cung cấp dịch vụ hoặc các đại lý, qua đó chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn, hoặc cho mục đích quản lý các khoản đầu tư của bạn. Trong một số trường hợp, nhân viên của chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ, đại lý, công ty tái bảo hiểm, thiết bị lưu trữ (áp dụng cho những thông tin của bạn được lưu giữ ở ngoài Việt Nam) và bất kỳ những nhà cung cấp dịch vụ nào nằm ngoài Việt Nam, và thông tin cá nhân của bạn có thể được bảo vệ bởi hệ thống pháp lý của quốc gia khác, nơi mà thông tin của bạn được chuyển đến. Tất cả những cá nhân và nguyên nhân nêu trên, cho dù nằm trong hoặc ngoài phạm vi nước Việt Nam, đều có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của bạn phù hợp với chính sách và thông lệ bảo mật của công ty chúng tôi.


Chúng tôi bảo vệ thông tin như thế nào


Thông tin cá nhân của bạn được truy cập một cách giới hạn bởi nhân viên của Sun Life Việt Nam, đại lý và nhà cung cấp dịch vụ có thẩm quyền, những người mà cần thông tin của bạn để thực hiện công việc của họ.


Chúng tôi đã phát triển và tiếp tục nâng cao hệ thống bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn chống lại với sự mất mát, mất cắp, tiết lộ thông tin, sao chép, sử dụng và sửa đổi thông tin trái phép. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ và các quy trình an ninh thích hợp với từng loại tài liệu thông tin khác nhau, bao gồm cả hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ bằng giấy, biện pháp bảo vệ thông tin trong nội bộ công ty bao gồm giới hạn phạm vi sử dụng thông tin và hạn chế truy cập dựa trên cơ sở “cần-phải-biết”, và các biện pháp bảo vệ thông tin qua công nghệ chẳng hạn như việc sử dụng các mật khẩu và mã hóa. Chúng tôi sẽ nỗ lực bảo vệ tất cả các thông tin của bạn, những thông tin nhạy cảm nhất như thông tin về sức khỏe của bạn, sẽ nhận được mức độ bảo vệ cao nhất.


Quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn


Quyền của bạn


Bạn có quyền yêu cầu bằng văn bản về những thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn, và bằng cách nào chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc công bố những thông tin này. Tùy theo trường hợp, chúng tôi có thể không cung cấp được đầy đủ tất cả thông tin mà bạn yêu cầu và bạn có thể sẽ phải đóng phí cho bất kỳ bản sao vể thông tin cá nhân được yêu cầu. Trong trường hợp chúng tôi thu thập thông tin về sức khỏe của bạn từ bên thứ ba, chúng tôi sẽ chỉ cung cấp thông tin này qua bác sĩ của bạn.

Làm thế nào để yêu cầu cập nhật và sửa đổi


Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi đã thu thập về bạn là không chính xác hoặc không hoàn chỉnh, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa đổi, hoặc bạn có thể liên lạc với chúng tôi để cập nhật thông tin cá nhân trong hồ sơ lưu giữ của chúng tôi.


Nếu bạn chỉ ra những thông tin cá nhân của bạn là không chính xác hoặc không đầy đủ, chúng tôi sẽ tiến hành các thay đổi cần thiết.


Nếu bạn không hài lòng với cách giải quyết yêu cầu của bạn, bạn có thể khiếu nại lên công ty chúng tôi.


Làm thế nào để khiếu nại


Bạn có thể khiếu nại bằng cách liên hệ với Cán bộ Chuyên viên bảo mật thông tin của Sun Life Việt Nam. Chúng tôi sẽ giải thích thủ tục khiếu nại với bạn và điều tra tất cả các khiếu nại. Nếu khiếu nại được chứng minh là đúng, chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để giải quyết vấn đề, bao gồm cả việc thay đổi các chính sách và thông lệ nếu cần thiết. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn những thủ tục khiếu nại khác mà bạn có thể tiến hành.


Để biết thêm thông tin và liên hệ với chúng tôi


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách và Quy Tắc Bảo Mật Thông Tin của Sun Life Việt Nam, và muốn biết về các thông lệ bảo mật thông tin của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi e-mail qua địa chỉ contact@sunlife.com.vn, hoặc gửi thư đến Chuyên viên Bảo mật Thông tin Công Ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam Tầng 29, Tòa nhà Vietcombank, 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại - [84.28] 629 85 888 để được giải đáp.