• - Người lao động/Thành viên được chuyển giao giá trị tài khoản hưu trí qua Doanh nghiệp khác trong trường hợp Người lao động/Thành viên chuyển việc qua Doanh nghiệp hiện có Hợp đồng hưu trí với Sun Life. Người lao động/Thành viên không phải chi trả bất kỳ chi phí nào.

  - Người lao động/Thành viên có thể chuyển tài khoản hưu trí sang Công ty bảo hiểm khác trong trường hợp Người lao động/Thành viên chuyển việc qua Doanh nghiệp hiện có Hợp đồng hưu trí với Công ty bảo hiểm khác và không muốn duy trì tài khoản hưu trí của mình tại Sun Life. Người lao động/Thành viên sẽ phải chi trả một khoản phí chuyển tài khoản theo quy định của Sun Life.

  Để biết thêm thông tin chi tiết về chi phí chuyển tài khoản, vui lòng xem tại đây.

 • - Hàng tháng Sun Life sẽ công bố lãi suất trên website của công ty để Người lao động/Thành viên tham khảo. Lãi suất chi trả hàng tháng dựa trên kết quả đầu tư của Quỹ Hưu trí và tình hình lãi suất trên thị trường tài chính. Quỹ Hưu trí sẽ được đem đi đầu tư để sinh lãi, Sun Life chỉ giữ tối đa 2% lợi nhuận từ Quỹ Hưu trí cho chi phí quản lý Quỹ, phần còn lại được ghi nhận vào tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên.  

  - Ngoài ra, Sun Life có áp dụng mức lãi suất cam kết tối thiểu 5% trong 5 năm đầu tiên, 3% trong 5 năm tiếp theo, 2% cho những năm còn lại. Trong trường hợp Quỹ Hưu trí hoạt động không có lãi, thì lãi suất cam kết vẫn được ghi nhận vào tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên.

 • Bộ hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đầy đủ bao gồm:

  - Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu công ty);

  - Thư ủy quyền (theo mẫu công ty);

  - Giấy Chứng nhận tham gia kế hoạch hưu trí Sun Life và các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung và các tài liệu đính kèm khác (nếu có);

  - CMND hoặc Hộ chiếu của Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm;

  - Giấy Chứng tử hoặc kết quả Giám định Y khoa do Hội đồng Giám định Y khoa thực hiện sau 6 tháng kể từ ngày bị thương tật;

  - Kết luận điều tra về tai nạn của Thành viên do cơ quan có thẩm quyền lập (nếu Thành viên tử vong hoặc bị thương tật do tai nạn);

  - Bằng chứng về được nhận quyền lợi bảo hiểm, trong trường hợp người nhận quyền lợi bảo hiểm không phải Người thụ hưởng hoặc Thành viên)

  - Hợp đồng lao động/Xác nhận thời gian công tác của Người được bảo hiểm do Công ty/Tổ chức mua bảo hiểm cho Người được bảo hiểm xác nhận (khi được Sun Life yêu cầu).

 • Quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm như sau:

  1. Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm tại trung tâm Dịch vụ Khách hàng Sun Life hoặc thông qua đội ngũ phát triển kinh doanh. Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm sẽ được tiếp nhận và chuyển đến Phòng Giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

  2. Phòng Giải quyết quyền lợi bảo hiểm kiểm tra hồ sơ hợp lệ và đầy đủ, thẩm định Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Tùy theo từng hồ sơ, có thể yêu cầu khách hàng bổ sung thông tin/chứng từ (nếu cần). 

  3. Phòng giải quyết quyền lợi bảo hiểm phát hành thư thông báo Quyết định giải quyết quyền lợi bảo hiểm, chuẩn bị thủ tục chi trả quyền lợi bảo hiểm (nếu là trường hợp chấp nhận chi trả)

  4. Khách hàng nhận thư thông báo Quyết định giải quyết quyền lợi bảo hiểm và hoàn tất thủ tục nhận quyền lợi bảo hiểm. Sun Life thực hiện chi trả.

 • Người lao động/Thành viên:

  - Có thêm thu nhập bổ sung ngoài khoản lương hưu nhận được từ Bảo hiểm xã hội khi về hưu;

  - Đảm bảo cuộc sống hưu trí thư thái, độc lập về tài chính;

  - Được bảo vệ trước những rủi ro trong cuộc sống khi còn làm việc tại Doanh nghiệp;

  - Có được khoản đóng góp hỗ trợ từ DN trong trường hợp DN mua Hưu trí Sun Life cho người lao động

  - Hưởng các ưu đãi về thuế cho các khoản đóng góp tham gia Hưu trí tự nguyện lên đến 12 triệu đồng/người/năm. 

 • Hưu trí Sun Life sẽ cung cấp cho Người lao động/Thành viên tham gia hưu trí không những các quyền lợi bảo vệ mà còn các quyền lợi về tích lũy tài chính, cụ thể như sau:

  - Quyền lợi bảo hiểm tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn khi Người lao động/Thành viên chẳng may gặp rủi ro;

  - Quyền lợi hưởng lãi tích lũy giúp tăng giá trị tài khoản hưu trí từng ngày;

  - Quyền lợi hưởng lãi ưu đãi nhằm tri ân những tài khoản hưu trí đạt được những giá trị theo mức quy định.

  - Quyền lợi hưu trí sẽ được chi trả trong vòng 15 năm từ tài khoản hưu trí.

  Để biết thêm thông tin chi tiết về Hưu trí Sun Life, vui lòng xem tại đây.

 • Để tham gia Hưu trí Sun Life, khách hàng:

  - Là nhân viên có Hợp đồng lao động với Doanh nghiệp được thành lập và đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và Doanh nghiệp đó có Hợp đồng hưu tri với Sun Life;

  - Là cá nhân đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam tại thời điểm tham gia chương trình;

  - Từ 16 đến 54 tuổi đối với Nữ và từ 16 đến 59 tuổi đối với Nam.

 • Thành viên có thể truy cập vào trang http://online.sunlife.com.vn/pension để thực hiện các nghiệp vụ:

  a) Cấp lại Tên đăng nhập: cần thao tác theo trình tự sau

  - Chọn 'Đăng nhập'

  - Chọn 'Quên tên đăng nhập'

  - Nhập 'Số điện thoại' và 'Ngày tháng năm sinh'

  - Nhấn 'Tiếp tục'

  Hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn về Tên đăng nhập đến số điện thoại của Thành viên đã đăng ký khi tham gia hưu trí.

  b) Cấp lại Mật khẩu: cần thao tác theo trình tự sau

  - Chọn 'Đăng nhập'

  - Chọn 'Quên mật khẩu'

  - Nhập 'Số điện thoại' và 'Ngày tháng năm sinh'

  - Nhấn 'Tiếp tục'

  Hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn về Mật khẩu mới đến số điện thoại của Thành viên đã đăng ký khi tham gia hưu trí.

 • Thời hạn hợp đồng Hưu trí Sun Life được xác định kể từ Ngày tham gia hưu trí đến ngày kết thúc chi trả các quyền lợi hưu trí, bao gồm Thời hạn tích lũy và Thời hạn chi trả.

  - Thời hạn tích lũy là khoảng thời gian mà Người lao động/Thành viên và/hoặc Doanh nghiệp sẽ đóng góp vào tài khoản hưu trí, bắt đầu từ Ngày tham gia hưu trí đến tuổi 55 dành cho Nữ và 60 dành cho Nam. Thời hạn tích lũy có thể được gia hạn đến tuổi 70 cho cả Nam và Nữ.

  - Thời hạn chi trả là khoảng thời gian 15 năm quyền lợi hưu trí sẽ được chi trả cho Người lao động/Thành viên, bắt đầu vào ngày kết thúc Thời hạn tích lũy cho đến Ngày đáo hạn.

 • Hiện tại, khi tham gia Hưu trí Sun Life, Người lao động/Thành viên sẽ được hỗ trợ đóng góp từ Doanh nghiệp, nên các khoản đóng góp sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa Doanh nghiệp và Người lao động/Thành viên. Khoản đóng góp của Người lao động/Thành viên sẽ được Doanh nghiệp trích từ lương của Người lao động/Thành viên theo định kỳ Tháng/Quý/Nửa năm/Năm theo thỏa thuận của Người lao động/Thành viên và Doanh nghiệp.

  Ngoài khoản đóng góp theo thỏa thuận, Người lao động/Thành viên có thể đóng góp thêm bằng nhiều hình thức như chuyển khoản tại ngân hàng/e-banking hoặc nộp tiền mặt trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của Sun Life... giúp gia tăng tài khoản hưu trí dẫn đến quyền lợi hưu trí nhận được nhiều hơn khi về hưu.