Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Sun Life Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 29 – Tòa nhà Vietcombank, số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 1800 1786. Email: Dichvu.Khachhang@sunlife.com

Thông tin hợp đồng
Thông tin cần nhập
Thông tin cần nhập
Thông tin không hợp lệ. Vui lòng nhập lại
Thông tin không hợp lệ. Vui lòng nhập lại
Thông tin Bên thanh toán
Thông tin cần nhập
Thông tin cần nhập
Thông tin cần nhập
Thông tin cần nhập
Nội dung thanh toán
Thông tin cần nhập
Thông tin cần nhập
Thông tin cần nhập
Lưu ý: Số tiền thanh toán đề xuất là số phí tái tục/hoàn trả tạm ứng còn lại trong năm hợp đồng theo kế hoạch đóng phí Quý khách đã lựa chọn, hoặc số phí khôi phục Hợp đồng bảo hiểm.
Số tiền thanh toán tối thiểu là 100.000 đồng.
Trường hợp Quý khách muốn bổ sung Phí đóng thêm cho Hợp đồng, vui lòng chọn các kênh đóng phí khác trong Hướng dẫn thanh toán.
Nhà cung cấp dịch vụ
Danh sách thẻ được chấp nhận

Thẻ Quốc Tế

Thẻ Nội Địa

Điều khoản và điều kiện sử dụng
dịch vụ thanh toán trực tuyến

Bằng việc sử dụng dịch vụ thanh toán phí bảo hiểm trực tiếp (“Thanh Toán Trực Tuyến”), Quý khách hiểu rõ và đồng ý với tất cả các quy định trong bản Điều khoản và Điều kiện sử dụng này. Quý khách vui lòng không truy cập vào trang Thanh Toán Trực tuyến của Sun Life Việt Nam, nếu không đồng ý bản Điều khoản và Điều kiện sử dụng này.

1. Định nghĩa:

Dịch vụ Thanh Toán Trực Tuyến: là dịch vụ cấp phép trực tuyến, xử lý dữ liệu và thực hiện thanh toán do Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Trực Tuyến OnePAY (OnePAY) phối hợp với Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (BIDV) cung cấp để xử lý các Giao Dịch Thẻ trên trang Thanh Toán Trực Tuyến của Sun Life Việt Nam.

Nhà cung cấp Dịch vụ: là OnePAY và BIDV.

Chủ Thẻ: là cá nhân hoặc tổ chức được Tổ Chức Phát Hành cấp Thẻ để sử dụng.

Thẻ: là phương tiện thanh toán do Tổ Chức Phát Hành cấp cho Chủ Thẻ.

Giao Dịch Thẻ: là các giao dịch mà Chủ Thẻ sử dụng Thẻ để thanh toán phí bảo hiểm
(bao gồm phí bảo hiểm đầu tiên, Phí bảo hiểm định kỳ, phí bảo hiểm khôi phục hiệu lực hợp đồng) và hoàn trả tạm ứng từ giá trị hoàn lại theo quy định của Sun Life Việt Nam.

Thẻ Nội Địa: là thẻ được các Tổ Chức Phát Hành phát hành để thực hiện các Giao Dịch Thẻ trên lãnh thổ Việt Nam.

Thẻ Quốc Tế: là thẻ Visa, thẻ Master được các Tổ Chức Phát Hành phát hành để thực hiện Giao Dịch Thẻ trên phạm vi toàn cầu.

Tổ Chức Phát Hành: là Ngân hàng/Tổ chức tín dụng/Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện phát hành thẻ/tài khoản và các phương tiện thanh toán khác cho người dùng sử dụng theo quy định của pháp luật.

Ngày làm việc: là từ thứ Hai đến thứ Sáu, không bao gồm các ngày nghỉ lễ hoặc ngày nghỉ của Sun Life Việt Nam.

2. Sử dụng dịch vụ:

Quý khách có thể sử dụng các loại Thẻ Nội Địa và/hoặc Thẻ Quốc Tế để thực hiện các giao dịch thanh toán phí bảo hiểm và hoàn trả tạm ứng theo quy định của Sun Life Việt Nam.
Các giao dịch thành công sẽ nhận được xác nhận giao dịch qua thư điện tử (email) mà Quý khách đã đăng ký cuối cùng tại Sun Life Việt Nam.

Các giao dịch thực hiện sau 16:00 sẽ được ghi nhận vào Ngày làm việc tiếp theo.

3. Hoàn phí bảo hiểm:

Sun Life Việt Nam sẽ hoàn trả phí bảo hiểm (nếu phát sinh) bằng cách ghi có vào Tài khoản Thẻ mà Quý khách đã dùng để thanh toán cho Sun Life Việt Nam. Do đó, để đảm bảo việc hoàn phí bảo hiểm được chính xác, Quý khách không nên thực hiện việc Thanh Toán Trực Tuyến thông qua bất kỳ Chủ Thẻ nào khác.

Trường hợp Quý khách sử dụng Thẻ được phát hành tại nước ngoài để thanh toán phí bảo hiểm bằng tiền Việt Nam, Sun Life Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm đối với phí chuyển đổi ngoại tệ dẫn đến phát sinh chênh lệch giữa số tiền phí bảo hiểm được hoàn trả với số tiền phí bảo hiểm mà khách hàng đã nộp trước đó.

4. Miễn trừ trách nhiệm của Sun Life Việt Nam:

Việc cung cấp Dịch vụ Thanh Toán Trực Tuyến sẽ hoàn toàn tùy thuộc vào quy định và khả năng đáp ứng của Sun Life Việt Nam, Tổ Chức Phát Hành và Nhà cung cấp Dịch vụ trong từng thời điểm. Không có quy định nào của bản Điều khoản và Điều kiện này có thể được giải thích hoặc ngầm hiểu là Sun Life Việt Nam có trách nhiệm đảm bảo Quý khách được sử dụng Dịch vụ Thanh Toán Trực Tuyến tại mọi thời điểm, mọi khu vực địa lý.

Quý khách đồng ý và xác nhận rằng: (i) Quý khách tự nguyện sử dụng Dịch vụ Thanh Toán Trực Tuyến và hiểu rõ cũng như chấp nhận các rủi ro khi sử dụng Dịch vụ Thanh Toán Trực Tuyến, và (ii) tất cả các Giao Dịch Thẻ đều được xử lý bởi Tổ Chức Phát Hành và Nhà cung cấp Dịch vụ; Sun Life Việt Nam không thu thập dữ liệu thanh toán của Quý khách, do đó Sun Life Việt Nam không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ rủi ro, mất mát, thiệt hại nào của Quý khách phát sinh từ và/hoặc liên quan đến các Giao Dịch Thẻ hay việc Quý khách sử dụng Dịch vụ Thanh Toán Trực Tuyến. Tuy nhiên Sun Life Việt Nam sẽ hỗ trợ Quý khách trong việc tra soát, khiếu nại với Tổ Chức Phát Hành hay Nhà cung cấp Dịch vụ phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Giao Dịch Thẻ (nếu có).