Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Sun Life Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 29 – Tòa nhà Vietcombank, số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 1800 1786. Email: Dichvu.Khachhang@sunlife.com

Đối với Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm cần thanh toán Phí bảo hiểm ban đầu, vui lòng bấm vào đây
Thông tin hợp đồng
Thông tin cần nhập
Thông tin cần nhập
Thông tin không hợp lệ. Vui lòng nhập lại
Thông tin không hợp lệ. Vui lòng nhập lại
Thông tin Bên thanh toán
Thông tin cần nhập
Thông tin cần nhập
Thông tin cần nhập
Thông tin cần nhập
Thông tin cần nhập
Vui lòng nhập đủ 4 số
Thông tin cần nhập
Nội dung thanh toán
Thông tin cần nhập
Thông tin cần nhập
Thông tin cần nhập
Lưu ý:
−  Số tiền thanh toán tối thiểu là 100.000 đồng.
− Quý khách có thể tham khảo các phương thức đóng phí khác tại Hướng dẫn thanh toán.
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG
DỊCH VỤ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

Bằng việc sử dụng dịch vụ thanh toán phí bảo hiểm trực tiếp (“Thanh Toán Trực Tuyến”), Quý khách hiểu rõ và đồng ý với tất cả các quy định trong bản Điều khoản và Điều kiện sử dụng này. Quý khách vui lòng không tiếp tục thực hiện Thanh Toán Trực tuyến của Sun Life Việt Nam, nếu không đồng ý với bất kỳ điểm nào trong bản Điều khoản và Điều kiện sử dụng này.

 1. Định nghĩa
  1. Chủ Tài Khoản Ngân Hàng: là cá nhân hoặc tổ chức được Tổ Chức Phát Hành cấp Tài Khoản Ngân Hàng để sử dụng.
  2. Chủ Thẻ: là cá nhân hoặc tổ chức được Tổ Chức Phát Hành cấp Thẻ để sử dụng.
  3. Dịch vụ Thanh Toán Trực Tuyến: là dịch vụ cấp phép trực tuyến, xử lý dữ liệu và thực hiện thanh toán do Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Trực Tuyến OnePAY (OnePAY) phối hợp với Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (BIDV) cung cấp để xử lý các Giao Dịch Thẻ trên trang Thanh Toán Trực Tuyến của Sun Life Việt Nam.
  4. Giao Dịch Trực Tuyến: là các giao dịch mà Chủ Thẻ sử dụng Thẻ hoặc Chủ Tài Khoản Ngân Hàng sử dụng Tài Khoản Ngân Hàng để thanh toán phí bảo hiểm (bao gồm phí bảo hiểm đầu tiên, Phí bảo hiểm định kỳ, phí bảo hiểm khôi phục hiệu lực hợp đồng) và hoàn trả tạm ứng từ giá trị hoàn lại theo quy định của Sun Life Việt Nam.
  5. Ngày làm việc: là từ thứ Hai đến thứ Sáu, không bao gồm các ngày nghỉ lễ hoặc ngày nghỉ của Sun Life Việt Nam.
  6. Nhà cung cấp Dịch vụ: là OnePAY và BIDV.
  7. Tài Khoản Ngân Hàng: là phương tiện thanh toán do Tổ Chức Phát Hành cấp cho Chủ Tài Khoản Ngân Hàng.
  8. Thẻ: là phương tiện thanh toán do Tổ Chức Phát Hành cấp cho Chủ Tài Khoản Ngân Hàng.
  9. Thẻ Nội Địa: là thẻ được các Tổ Chức Phát Hành phát hành để thực hiện các Giao Dịch Thẻ trên lãnh thổ Việt Nam.
  10. Thẻ Quốc Tế: là thẻ Visa, thẻ Master được các Tổ Chức Phát Hành phát hành để thực hiện Giao Dịch Thẻ trên phạm vi toàn cầu.
  11. Tổ Chức Phát Hành: là Ngân hàng/Tổ chức tín dụng/Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện phát hành Thẻ / Tài khoản và các phương tiện thanh toán khác cho người dùng sử dụng theo quy định của pháp luật.
 2. Sử dụng dịch vụ
  1. Quý khách có thể sử dụng các loại Thẻ Nội Địa, Thẻ Quốc Tế, Tài Khoản Ngân Hàng để thực hiện các giao dịch thanh toán phí bảo hiểm; và sử dụng các loại Thẻ Nội Địa, Tài Khoản Ngân Hàng để hoàn trả tạm ứng.
  2. Các giao dịch thành công sẽ nhận được xác nhận giao dịch qua thư điện tử (email) mà Quý khách đã đăng ký cuối cùng tại Sun Life Việt Nam.
  3. Các giao dịch thực hiện sau 16:00 sẽ được ghi nhận vào Ngày làm việc tiếp theo.
  4. Giao Dịch Trực Tuyến cần được thực hiện bởi Bên mua bảo hiểm (“BMBH”) của Hợp đồng / Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Trong trường hợp Quý khách không phải là BMBH, Quý khách cam kết rằng:
   1. Quý khách được sự đồng ý từ BMBH để thanh toán cho Sun Life Việt Nam;
   2. Quý khách đồng ý rằng tất cả các quyền lợi phát sinh liên quan đến hợp đồng bảo hiểm này đều thuộc về BMBH và/hoặc những người được quy định trong hợp đồng bảo hiểm; và Quý khách sẽ không có bất cứ khiếu nại, khiếu kiện nào đối với Sun Life VN liên quan đến vấn đề này;
   3. Sun Life Việt Nam bảo lưu quyền xem xét và quyết định tính hợp lệ của Giao Dịch Trực Tuyến nói trên.
 3. Hoàn phí bảo hiểm
  1. Sun Life Việt Nam sẽ hoàn trả phí bảo hiểm (nếu phát sinh) bằng cách ghi có vào Tài khoản Thẻ hoặc Tài khoản Ngân Hàng mà Quý khách đã dùng để thanh toán cho Sun Life Việt Nam.
  2. Trường hợp Quý khách sử dụng Thẻ được phát hành tại nước ngoài để thanh toán phí bảo hiểm bằng tiền Việt Nam, Sun Life Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm đối với phí chuyển đổi ngoại tệ, việc thay đổi tỷ giá chuyển đổi ngoại tệ so với thời điểm thanh toán cũng như các loại phí phát sinh từ Tổ Chức Phát Hành và/hoặc các bên liên quan của họ, dẫn đến chênh lệch giữa số tiền phí bảo hiểm được hoàn trả với số tiền phí bảo hiểm mà khách hàng đã nộp trước đó.
 4. Miễn trừ trách nhiệm của Sun Life Việt Nam
  1. Việc cung cấp Dịch Vụ Thanh Toán Trực Tuyến sẽ hoàn toàn tùy thuộc vào quy định và khả năng đáp ứng của Sun Life Việt Nam, Tổ Chức Phát Hành và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ trong từng thời điểm. Không có quy định nào của bản Điều khoản và Điều kiện này có thể được giải thích hoặc ngầm hiểu là Sun Life Việt Nam có trách nhiệm đảm bảo Quý khách được sử dụng Dịch vụ Thanh Toán Trực Tuyến tại mọi thời điểm, mọi khu vực địa lý.
  2. Quý khách đồng ý và xác nhận rằng: (i) Quý khách tự nguyện sử dụng Dịch vụ Thanh Toán Trực Tuyến và hiểu rõ cũng như chấp nhận các rủi ro khi sử dụng Dịch vụ Thanh Toán Trực Tuyến, và (ii) tất cả các Giao Dịch Trực Tuyến đều được xử lý bởi Tổ Chức Phát Hành và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ; Sun Life Việt Nam không thu thập dữ liệu thanh toán của Quý khách, do đó Sun Life Việt Nam không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ rủi ro, mất mát, thiệt hại nào của Quý khách phát sinh từ và/hoặc liên quan đến việc Quý khách sử dụng Dịch vụ Thanh Toán Trực Tuyến. Tuy nhiên, Sun Life Việt Nam sẽ hỗ trợ Quý khách trong việc tra soát, khiếu nại với Tổ Chức Phát Hành hay Nhà Cung Cấp Dịch Vụ phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Giao Dịch Trực Tuyến (nếu có).
 5. Quyền riêng tư
  1. Quý khách đồng ý cho Sun Life Việt Nam thu thập và xử lý các thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của Quý khách (bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm) trong quá trình sử dụng dịch vụ Thanh Toán Trực Tuyến cho mục đích liên quan đến triển khai dịch vụ thanh toán trực tuyến, thực hiện ghi nhận phí bảo hiểm, phục vụ hợp đồng bảo hiểm và các mục đích hợp pháp có liên quan khác. Sun Life Việt Nam được chia sẻ và để một số bên xử lý dữ liệu cá nhân (ví dụ như các công ty trong Tập đoàn Sun Life, đại lý bảo hiểm và nhân viên của Sun Life Việt Nam, bên cung cấp dịch vụ, các bên liên quan trong hợp đồng bảo hiểm, các cơ quan chức năng, hoặc các bên xử lý dữ liệu cá nhân mà Sun Life Việt Nam có nghĩa vụ cung cấp thông tin theo quy định pháp luật). Sun Life Việt Nam và các bên xử lý dữ liệu thực hiện xử lý dữ liệu cá nhân thông qua một hoặc nhiều hoạt động tác động đến dữ liệu cá nhân. Dữ liệu cá nhân có thể được chuyển ra khỏi biên giới Việt Nam trong quá trình thực hiện các mục đích nêu trên.
  2. Nếu Quý khách không đồng ý, chỉ đồng ý một phần hoặc với điều kiện kèm theo, rút lại sự đồng ý, hạn chế hoặc chấm dứt việc xử lý dữ liệu cá nhân, Sun Life Việt Nam không thể cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến và thực hiện ghi nhận phí bảo hiểm đối với hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm của Quý khách. Quý khách có quyền và nghĩa vụ liên quan đến dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.
  3. Đối với dữ liệu cá nhân không phải là của chính Quý khách, Quý khách xác nhận và bảo đảm việc Quý khách đã được chủ thể dữ Liệu ủy quyền hợp pháp để thực hiện các thủ tục liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân trên cơ sở chủ thể dữ liệu đó đã biết rõ và đồng ý với nội dung tại Điều khoản và Điều kiện sử dụng này.

  Vui lòng tham khảo Chính Sách về Quyền riêng tư của Sun Life Việt Nam.